• /´kɔmən¸pleis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều đáng ghi vào sổ tay
  Việc tầm thường; lời nói tầm thường; chuyện tầm thường; chuyện cũ rích

  Tính từ

  Tầm thường; sáo, cũ rích

  Động từ

  Trích những điều ghi ở sổ tay; ghi vào sổ tay
  Nói những chuyện tầm thường; nói những chuyện cũ rích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X