• /kəm¸pænjənə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác companionableness

  Danh từ
  Tính dễ làm bạn, tính dễ kết bạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X