• Môi trường

    Thời hạn tuân thủ
    Một thoả thuận được dàn xếp giữa bên gây ô nhiễm và cơ quan chính phủ ghi cụ thể thời điểm và quy trình trong đó bên gây ô nhiễm sẽ cắt giảm khí thải, bằng cách đó, tuân thủ theo điều lệ quy định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X