• /,kɔmpri'hensivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất bao hàm; tính chất toàn diện
  Sự mau hiểu, sự sáng ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X