• (đổi hướng từ Compressors)
  /kəm'praiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) máy nén, máy ép
  air compressor
  máy nén không khí
  gas compressor
  máy nén khí

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy nén, máy ép

  Ô tô

  máy nén (tăng áp)

  Toán & tin

  chương trình nén

  Xây dựng

  máy khí nén

  Y học

  cái ép, cái nén, máy nén
  kẹp nén

  Điện tử & viễn thông

  bộ nén

  Điện

  máy nén (khí)

  Kỹ thuật chung

  máy đầm
  máy ép
  máy nén
  máy nén khí

  Địa chất

  máy nén khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X