• /kɔmpju:'tei∫nəl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có sử dụng máy điện toán
  computational physics
  vật lý học dùng máy điện toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X