• (đổi hướng từ Concatenated)
  /kɔn'kætineit/

  {


  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Móc vào nhau, nối vào nhau, ràng buộc vào nhau (thành một dây...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ghép nối (chương trình)

  Kỹ thuật chung

  liên kết
  ghép nối
  ghép
  nối kết
  móc nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  articulate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X