• /kən¸dʌkti´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính dẫn (nhiệt điện)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện dẫn suất
  độ dẫn điện
  tính dẫn điện
  tính dẫn nhiệt

  Địa chất

  tính truyền dẫn, tính dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X