• Toán & tin

    kiểm soát nghẽn mạng

    Giải thích VN: Các mạng TCP ( Transmission Control Protocol) có cơ chề cự động điều khiển dòng dữ liệu khi mạng sắp bị tắt. Việc đó làm giảm đi khả năng mất các gói tin và nhu cầu gởi lại những gói tin đó. Mặt khác cơ chế này còn giúp người gởi phát hiện được khả năng xảy ra nghẽn mạng và giảm chuyển giao. Đây là cách làm việc của nó: Khi một hệ thống gửi dữ liệu, nó đợi bên nhận báo nhận dữ liệu đó. Thông báo nhận phải đến trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không bên gửi sẽ chuyển lại dữ liệu đó. Thời gian đợi có thể khác nhau tùy thuộc vào dữ liệu sẽ chuyển đi đâu: qua mạng LAN hay vệ tinh. Việc thiết lập một thời khoảng đợi cụ thể không phải luôn là một ý kiến hay vì hệ thống mạng đó có thể chứa nhiều mạng con có thời gian giao hàng và những vấn đề nghẽn mạng khác nhau. TCP sử dụng một giản đồ gọi là adaptive retransmission để tiếp tục đo những trì hoãn của một vòng lưu chuyển và tự điều chỉnh để thay đổi điều kiện. Khoảng thời gian giữa gửi dữ liệu và nhận thông báo nhận được ghi lại và thời gian ước tính cần thiết cho việc trả lời sẽ được cập nhật. Điều này cho phép TCP điều chỉnh điều kiện và giảm nhịp độ truyền khi xảy ra sự cố giao thông trên mạng. Trong một vài trường hợp, thông báo nhận có thể không bao giờ đến được đích. Trong trường hợp này, TCP gởi một khối dữ liệu và đợi trả lời. Nếu câu trả lời đến, nó sẽ tiếp tục tăng tốc độ truyền cho đến khi cân bằng được lập lại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X