• /kən´dʒʌηkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chung vốn (với người khác); người liên kết (với người khác)
  Vật liên kết (với vật khác)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kết hợp với nhau

  Kỹ thuật chung

  liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X