• /kən´dʒʌηktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để nối tiếp, để liên kết, để tiếp hợp
  conjunctive tistue
  (sinh vật học) mô liên kết
  (ngôn ngữ học) có tính chất liên từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hội

  Kỹ thuật chung

  hội
  liên hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X