• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  hướng kết nối

  Giải thích VN: Kiểu hướng kết nối yêu cầu một phiên kết nối (tương tự như gọi điện thoại) trước khi gửi dữ liệu. Phương pháp này thường được gọi là dịch vụ mạng tin cậy. Nó có thể bảo đảm là dữ liệu sẽ được truyền theo thứ tự. Dịch vụ này thiết lập một liên kết ảo giữa hai hệ thống trong mạng như trong hình C-17. Chú ý là gói dữ liệu bên trái được gán cho số VC (Virtual Circuit - mạch ảo) 01. Khi nó được gửi ra mạng, bộ định tuyến sẽ nhanh chóng gửi chúng theo đường truyền ảo số 1.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X