• Toán & tin

    liên lạc phi kết nối

    Giải thích VN: Kiểu phi kết nối không yêu cầu thiết lập một phiên kết nối giữa hai hệ thống. Phía gửi dữ liệu đơn thuần chỉ bắt đầu gửi các gói (gọi là các datagram) đến đích. Dịch vụ này không tin cậy như phương pháp trên, nhưng hiệu quả trong trường hợp gửi dữ liệu định kỳ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X