• /kən´sekjutivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự liên tục, sự liên tiếp, sự tiếp liền nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X