• /kən´spikjuəsnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác conspicuity

  Danh từ
  Sự dễ thấy, sự rõ ràng, sự đập ngay vào mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X