• /¸kɔnswi´tju:dinəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) tập quán, (thuộc) tục lệ
  consuetudinary law
  luật pháp theo tập quán
  Danh từ
  (tôn giáo) sách ghi tục lệ (của một tu viện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X