• /kən'teinmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (chính trị) chính sách ngăn chận

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự giam

  Kỹ thuật chung

  đồ chứa
  sự ngăn chặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X