• /kən'tekstʃuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) văn cảnh, (thuộc) ngữ cảnh, (thuộc) mạch văn
  the contextual method of showing the meaning of a word
  phương pháp giảng nghĩa một từ theo văn cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X