• Thông dụng

  Động từ

  Cách viết khác Contextualize

  Văn cảnh hóa, ngữ cảnh hóa
  Phạm vi hóa (vấn đề), đặt vào ngữ cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X