• Xây dựng

  nhịp liên tục
  continuous-span bridge
  cầu (nhịp) liên tục

  Kỹ thuật chung

  kết cấu nhịp liên tục
  nhịp cầu liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X