• Môi trường

    Cày bao
    Phương pháp làm lật đất đi theo hình dáng của miếng đất nhằm giảm xói mòn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X