• Hóa học & vật liệu

  khoảng cách đường đẳng cao

  Toán & tin

  khoảng cách đường bình độ

  Giải thích VN: Là sự sai khác về giá trị độ cao bề mặt giữa các đường bình độ.

  Xây dựng

  khoảng cao đều

  Kỹ thuật chung

  khoảng cách đường đồng mức
  mặt cắt địa hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X