• Môi trường

    Phản ứng có kiểm soát
    Phản ứng của một hoá chất dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất được duy trì trong giới hạn an toàn nhằm tạo ra sản phẩm hay quá trình như mong muốn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X