• /,kɔntrə'və:∫əlist/

  Thông dụng

  Cách viết khác controvertist

  Danh từ
  Người tranh luận, người luận chiến; người bút chiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X