• Môi trường

    Chất ô nhiễm cổ điển
    Những chất ô nhiễm được ghi trong luật đã được các nhà khoa học tìm hiểu kỹ. Những chất này có thể là chất thải hữu cơ, trầm tích, axit, vi khuẩn, vi rút, các chất dinh dưỡng, dầu mỡ hay hơi nóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X