• /kən'ven∫nəlist/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người quá nệ tập tục, người quá nệ lễ nghi; người rập khuôn theo quy ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X