• /kən,ven∫ə'næliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tập quán, tập tục, lễ nghi
  Tính nệ tập tục, tính nệ lễ nghi; tính rập khuôn theo quy ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X