• /kən'və:səbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Nói chuyện dễ ưa, ưa chuyện (làm cho người ta ưa nói chuyện với mình)
  Dễ giao du, dễ gần, dễ làm quen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X