• Thông dụng

    Danh từ
    Việc thoát khỏi một trách nhiệm không muốn làm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X