• /´kɔpi¸buk/

  Thông dụng

  Danh từ
  Vở, tập viết
  to blot one's copy-book
  (thông tục) tự làm ô danh, tự làm mang tiếng
  copy-book morals; copy-book maxims
  những câu châm ngôn để cho trẻ em tập viết
  Những câu châm ngôn cũ rích
  copy-book of verses
  tập thơ ngắn dùng làm bài tập ở trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X