• /´kɔpi¸houldə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giá để giữ bản đánh máy
  Người đọc bản thảo cho người chữa bản in thử

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giá đỡ dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X