• /´kɔpiist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sao, người chép lại (các tài liệu cổ...)
  Người bắt chước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X