• Toán & tin

  đường xoắn ốc Coocnuy

  Kỹ thuật chung

  đường xoắn ốc Cornu
  inverted Cornu spiral
  đường xoắn ốc Cornu ngược
  three-center cornu spiral
  đường xoắn ốc Cornu ba tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X