• /¸kɔ:pə´ræliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hữu hình, tính cụ thể
  Cơ thể, thân thể
  ( số nhiều) nhu cầu của cơ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X