• /kɔ:¸pɔ:ri´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính vật chất, tính cụ thể, tính hữu hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X