• Môi trường

    Phục hồi chi phí
    Quá trình pháp lý qua đó những bên có trách nhiệm tiềm ẩn góp phần gây ô nhiễm trong khu vực Superfund có thể được chính quyền liên bang yêu cầu quỹ Trust hoàn trả tiền đã chi ra trong suốt quá trình thực hiện hành động dọn sạch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X