• /¸kauntə¸revə´lu:ʃənəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Phản cách mạng
  Danh từ
  Tên phản cách mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X