• /´kauntə¸tʃek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chặn lại, sự cản trở, sự ngăn trở
  Sự chống lại, cái cản trở

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phản tác dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X