• Y học

    danh từ phát súng kết liễu, cú đánh cho chết hẳn, nhát đâm cho chết hẳ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X