• /'kreidliŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt vào nôi; sự bế ẵm, sự nâng niu
  Sự đặt vào giá (để đóng hoặc sửa chữa tàu)
  Sự cắt bằng hái có khung gạt
  Sự đãi (quặng vàng)
  (kiến trúc) khung (bằng gỗ hay bằng sắt dùng trong xây dựng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khung đỡ vòm

  Kỹ thuật chung

  giàn giá treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X