• Thông dụng

  Danh từ

  Phân, cứt
  Chuyện tào lao

  Động từ

  Ỉa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X