• /kreip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhiễu đen, kếp đen
  Băng tang (ở tay, mũ) bằng nhiễu đen; áo tang bằng nhiễu đen

  Ngoại động từ

  Mặc đồ nhiễu đen
  Đeo băng tang, mặc áo tang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X