• /kræps/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò chơi súc sắc
  to shoot craps
  chơi súc sắc, gieo súc sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X