• Y học

  lai truyền chéo

  Sheet metal

  =====10 degrees criss cross (cross brake) http://www.cadalyst.com/files/cadalyst/nodes/2007/10949/2-SE-SM-CrossBrake.jpg

  =

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X