• /kroʊˈeɪʃə, -ʃiə/

  Quốc gia

  Croatia , is a country in Europe, at the crossroads of the Mediterranean, Central Europe and the Balkans. Its capital is Zagreb. In recent history, it was a republic in the SFR Yugoslavia, but it achieved independence in 1991. It is a candidate for membership in the European Union and NATO.
  Diện tích: 56,542 sq km
  Thủ đô: Zagreb
  Tôn giáo:
  Dân tộc:
  Quốc huy:
  Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X