• /´krouʃei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đan bằng kim móc, sự thêu bằng kim móc

  Động từ

  Đan bằng kim móc, thêu bằng kim móc

  Chuyên ngành

  Vật lý

  cấu kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X