• Cơ khí & công trình

  sức bền uốn tức thời

  Kỹ thuật chung

  độ bền ngang thớ (gỗ)
  giới hạn bền uốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X