• /´krɔs¸refərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời chỉ dẫn tham khảo, tham khảo chéo (một đoạn... trong cùng một cuốn sách)

  Động từ

  Bổ sung (một cuốn sách, v. v) những lời chỉ dẫn tham khảo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tham khảo chéo

  Giải thích VN: Trong các chương trình xử lí từ, đây là một tên mã dùng để gán cho tài liệu đã được trình bày đâu đó trong một văn kiện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X