• Toán & tin

    cross-tile indexing

    Giải thích VN: Là phương pháp được dùng để chỉ số hóa các đối tượng vắt ngang qua biên giới tile. Các đối tượng ngang qua đường biên giới được lưu như một hoặc nhiều đối tượng trong mỗi tile thay cho một đối tượng đơn nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X