• Thông dụng

    Danh từ

    Sự nhân chéo giữa hai phân số (tử số phân số này với mẫu số phân số kia)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X